Nieuws

Op 30 mei 2022

De Brakelse VLD telt een absolute meerderheid van 15 op 23 gemeenteraadsleden. Toch slaagt deze meerderheid er regelmatig niet in om voldoende van die verkozenen ook effectief naar de gemeenteraad te krijgen. De voltallige oppositie is dat ondertussen helemaal beu en verliet de jongste zitting …

Op 17 mei 2022, over deze onderwerpen: Cultureel centrum

De bouw van een podiumzaal met ruimte voor de kunstacademie in Brakel is al enkele legislaturen een heet hangijzer. Hoewel de plannen nu eindelijk in een ver gevorderd stadium waren beland, schort het gemeentebestuur de bouw alsnog op. “Moeilijke financiële situatie”, zo luidt de uitleg. Maar daar …

Op 27 december 2021

Op de laatste gemeenteraad van 2021 lagen een aantal wijzigingen aan het meerjarenplan ter tafel. Daarin worden de financiële krijtlijnen voor de bestuursperiode uiteen gezet. N-VA-gemeenteraadslid Jan Haegeman toonde zich tijdens de bespreking bijzonder bezorgd om de financiële toekomst van de …

Blikvangers

  • Brakel dient opnieuw bezwaar in tegen wolvenpark

    Het dossier van het wolvenpark in D'hoppe is helaas nog niet van de baan. De aanvrager ging in beroep tegen de weigering van de vergunning voor het park. Op vraag van ons gemeenteraadslid Jan Haegeman bevestigde het schepencollege echter opnieuw een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanvraag. Wordt andermaal vervolgd dus...